"Ik wil niet dat het klimaat verandert"

Na mijn vorige blog werd Nederland overvallen door een voorjaars-koudegolf die zijn weerga nauwelijks kende. In ‘Tegen de klimaatverandering’ sprak ik de wens uit dat we nog veel koude en langzame lentes zouden meemaken.

Nu zit er een dikke adder onder het gras zo gauw je spreekt over klimaatverandering en koud dan wel warm weer. We hebben een koud voorjaar, dus het valt wel mee met de klimaatverandering c.q. de opwarming de aarde. We hebben een warme zomer, dus de opwarming van de aarde is een feit.

Die verbanden zijn er niet, en dergelijke argumenten zijn drogredenen. Klimaatverandering gaat over gemiddelde veranderingen gemeten over het gehele aardoppervlak. De oppervlakte van de aardbol is 510 miljoen km2, die van Nederland ruim 37.000 km2: minder dan 1% van 1%. Dus het weer in Nederland in het voorjaar van 2013 zegt (naar beneden afgerond) niets over de trend in het klimaat op wereldschaal. Overigens is het bijna een aparte tak van wetenschap om voor bijvoorbeeld de bepaling van de gemiddelde temperatuur op aarde de juiste methode te ontwikkelen en toe te passen.

Er is trouwens allerlei ondersteunend bewijs uit de natuur. In ons nieuwe boek over Texel (www.duinenenmensen.nl/texel, zie ook Trouw van donderdag a.s.) zit een hoofdstuk over de bewezen opmars van zeevissen uit warmere contreien tot de omgeving van Texel.

Terug naar het verband tussen het weer in Nederland en het klimaat op wereldschaal. Heb ik mijzelf nou bezondigd aan deze drogreden door mijn blog over langzame, koude lentes de titel ‘Tegen de klimaatverandering’ te geven? Oppervlakkig gezien wel. “Maar ik zal mijn handelwijze toelichten.” De gemiddelde temperatuur in Nederland is in de afgelopen 30 jaar gestegen. Dat is waarschijnlijk onderdeel van een wereldwijde opwarming. In dat beeld past de aanname dat koude lentes zich in de toekomst waarschijnlijk minder vaak zullen voordoen dan vroeger, net als winters met Elfstedentochten. Het is een statistische manier van denken.

‘Tegen de klimaatverandering’ betekent hier dan ook het volgende: ik wil niet dat het klimaat verandert. Maar ja, wie heeft hier iets te willen.

Categorie: Geen categorie

Tags:

Eén reactie op "Ik wil niet dat het klimaat verandert"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *