Biografie

Ik ben geboren in 1957 en opgegroeid in De Lier in het Westland, in een tuindersgezin. Na mijn middelbare school in Delft ging ik biologie studeren aan de VU in Amsterdam. Ik studeerde af in de wetenschapsfilosofie met o.a. didactiek als bijvak. Met veel plezier deed ik een klein bijvak in de wetenschapsvoorlichting, niet wetende dat ik later in het schrijfvak zou stappen.

Na 13 jaar als HBO-docent biologie en 5 jaar als adviseur werd ik in 2005 tekstschrijver. Ik werk graag aan projecten waar ik inhoudelijk iets kan bijdragen. Zo schreef ik in 2017 een beleidsnotitie voor een waterschap over ecologisch maaibeheer. Ik ben redacteur bij duinenenmensen.nl, een populairwetenschappelijk internetplatform over het duinlandschap. Verder ben ik redacteur van H2O, vakblad voor de watersector.

Al ruim tien jaar ben ik medewerker bij Natuurmedia, de uitgeverij van Rolf Roos, als eindredacteur en als schrijver. Ik was o.a. eindredacteur van ‘Niet zonder elkaar’ over bloemen en insecten (winnaar Jan Wolkersprijs 2015). Van 2009 tot 2013 werkte ik als (eind)redacteur mee aan ‘Duinen en mensen’: drie natuurboeken over de kust van Kennemerland, Noordkop & Zwanenwater en Texel. In 2018 volgde ‘Bloeiende duinen’, over de hele Nederlandse duinkust. In mei 2020 verscheen: ‘Het vroon ontrafeld‘, over de Middel- en Oostduinen op Goeree. Beheerder Marten Annema van Evides Waterbedrijf doet samen met André Jansen en Camiel Aggenbach 40 jaar waterwinning en natuurbeheer uit de doeken.

Bij alle genoemde boeken was ik (eind)redacteur. Soms schreef ik een hoofdstuk, vooral over landschapgeschiedenis en cultuurhistorie. In 2010 schreef ik als auteur ‘Ontdek de stadsbodem’, een boek over de functies van de stedelijke bodem.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.